Het roer omgegooid

Camaret sur Mer

Ingang naar Camaret sur Mer | Approach to Camaret sur Mer

22/23 Juni – Ongeveer één uur na ons vertrek  was de wind weer eens weggezakt tot onder de 10 knopen en kwam bovendien pal van achter. Voor de niet zeilers, dit is één van de meest vervelende en instabiele koersen. Verder stond er een erg vervelende zee waardoor de boot heftig tekeer ging en we nauwelijks in staat waren eten te koken of te slapen.  Verder waren de weersverwachtingen dat de wind verder in zou zakken en de laatste 2 dagen vrijwel helemaal weg zou vallen. Het vooruitzicht was dan ook dat we vrijwel de hele oversteek op de motor zouden moeten doen.

Onze statistieken laten zien dat we van de hele tocht naar Falmouth tot nu toe, die netto ca. 150 uur heeft geduurd we 129! uur de motor hebben gebruikt. Hoewel dit niet leuk was hebben we dat steeds gezien als een “noodzakelijk kwaad” om op tijd in Falmouth aan te komen waar dan het echte werk zou beginnen.

Na dus weer eens een dag en nacht op de motor te hebben moeten varen, en de vooruitzichten dat dit nog eens 3 dagen en 2 nachten ging duren vroegen we ons maandagmorgen tijdens het wisselen van de wacht om 05:00 uur af waar we mee bezig waren en of we dit nog wel leuk vonden. We hebben samen besloten dat niet was wat we ons hadden voorgenomen, we hier geen zin meer in hadden en dat dit verder geen zin heeft.   Na nog wat overleg hebben we om 07:30 uur besloten ons doel “de Azoren” op te geven. We hebben daarop resoluut het roer omgegooid en zijn naar Brest gevaren. Daar zijn we, na 35 uur motorzeilen, om 20:00 uur in Camaret sur Mer afgemeerd. Na er nog eens een nachtje over geslapen te hebben blijven we bij onze beslissing om via de Franse kust terug naar huis te reizen. Het is jammer dat het zo is gelopen, maar we hadden ons voorgenomen om een ZEILreis te maken en dit dreigde te resulteren in een motorboot reis. We hopen nu nog op een aantal mooie trips te hebben.

Nu in ieder geval tijd om, indien nodig,  op wind te wachten. Ik blijf nog wel verder verslag doen op de Blog dus jullie kunnen ons blijven volgen.

Camaret sur Mer 2

Camaret sur Mer


June 22/23 – After about one hour from our departure, the wind dropped again to under 10 knts and came in from behind. For the non-sailors, this is one of the most annoying and instable courses to sail. On top of it the sea state was very uncomfortable due to which we could barely sleep or cook. The forecasts were that during the course of the week,  the wind would drop further and the last 2 days would see practically no wind.  Our prospects were therefore that we would have to use the engine for almost the full crossing.

Our statistics show, that, for the whole trip up to Falmouth, net about 150 hours, we have used the engine for 129 hours! Although this was not fun either, we have looked at it as “the necessary evil” to get to Falmouth in time to start the  real thing.

After having spent another full day and night under power, and the prospect that this will continue for another  3 days en 2 nights we asked ourselves, at the change of watch at 05:00 p.m. on Monday morning, whether this is something we still liked. Together, we concluded that this is not we set out to do, that this is not what we liked to do and that this served no further purpose. After some further considerations, we decided to give up on our destination “the Azores” We turned the rudder at 07:30 pm to set course for Brest where we arrived after 35 hours of motorsailing in Camaret sur Mer.

After having slept another night over it, we decided to stay with our decision and return home via the French coast. It is a pity, but we had anticipated to make this a Sailing trip but it risked to end up in a motorboat trip. We hope to get still some days of nice sailing in on our return trip and we do at least have enough time, if needed,  to wait for the good winds.

I will continue to send updates for the Blog so you can continue to follow us if you would like to do so.