Camaret sur Mer – L’Aberwrac’h

Ingang van Chenal de Four naar l'Aberwrach | Entrance to the Chenal de Four to l'Aberwrach

Ingang van Chenal de Four naar l’Aberwrach | Entrance to the Chenal de Four to l’Aberwrach

26 juni – Rond 9:30 vertrokken vanuit Camaret sur Mer met bestemming l’Aberwrach’. Dit is voor vrijwel iedereen de bestemming of vertrekplaats als je van de Golf van Biskaye komt of er naar toe gaat. Je gaat dan door de Chenal de Four waarvan gezegd wordt dat er een sterke stroming staat. Dit is echter niet veel meer dan wat wij op de Wadden of in Zeeuwse wateren hebben.

Met stroom mee zijn we binnen het uur door de 7 mijlen van het Chenal gegaan en vervolgens goed de stroom opgepakt naar l’Aberwach’ waar we rond 16:30 na een wat moeilijke aanlegmanoeuvre zijn afgemeerd. Leuke marina met veel activiteit vanwege een groot  opleidingscentrum voor schooljeugd. Voorbeeld voor Nederland i.p.v. schoolreisjes naar buitenlandse steden?


 

June 26  – Left around 9:30 from Camaret sur Mer for l’Aberwrach’, a popular destination for anyone wanting to go to or come from the Biskay. One follows the Chenal de Four which has the reputation of having strong tides, however we think this is not much more than what we experience in the Waddenzee or Zeeland waters in the Netherlands.

We went through it with the tide in just under an hour for the 7 miles and picked up the tide for l “Aberwrach’ where we moored, after a difficult landing, around 16:30. Pretty marina with lots of activities because of a sail training center for school kids. Example for the Netherlands, rather than sending the kids to European cities in school trips ?