Roscoff – Perros-Guirec

Perros-Guirec -1

29, 30 juni / 1 juli

Zondagmiddag om 16:00 uur vertrokken met meegaande stroom en een prima zeilwind om de nacht door te varen en in de ochtend aan te komen in Guernsey. Heerlijk gezeild tot ca. 19:30 uur daarna moest de motor er weer bij omdat de wind onder de 10 knopen zakte. Dit zijn we inmiddels gewend dus geen probleem tot ca. 21:30 uur.
Op dat moment begon het lampje van de dynamo te knipperen en de wijzer van de toerenteller onregelmatig te doen. Dus zaken maar eens nagekeken en het bleek dat een bout van de ophanging van de dynamo was afgebroken. Daardoor stond de v-snaar niet meer op spanning, werd de dynamo en ook de koelwaterpomp niet meer voldoende aangedreven. Resultaat een oververhitte motor en de motorruimte vol grijze rook en motor verder onbruikbaar.   Alle opties op een rijtje gezet met als gegeven: we zitten net op de grens tussen Frankrijk en Engeland en minstens 20 NM van de dichtstbijzijnde haven.

Mogelijke opties:

 1. Doorgaan onder zeil naar Guernsey:
  geen reële optie want we hadden nog 30 Nm. te gaan, we zaten op de kentering van de stroom waardoor we tenminste 2 a 3 knopen tegen kregen. Daar kunnen we met onze boot niet tegen op met een bakstag wind onder de 10 knopen en dus zouden we stil liggen of zelfs achteruit drijven.
 2. Terugkeren naar de dichtstbijzijnde haven:
  geen aantrekkelijke of verstandige optie want dan moesten we midden in de nacht een onbekende lagerwal haven op zoeken. Daarbij waren alle in aanmerking komende haven getijdehavens waar we dus niet, zeker zonder motor, zomaar in komen
 3. Het volgende tij afwachten:
  de verwachting was dat de wind helemaal weg zou zakken en daarna uit het Oosten zwak terug zou komen en we dus tegen de zwakke wind in moesten kruisen. Deze verwachting is overigens ook uitgekomen.

Kortom, we hebben met grote aarzeling besloten om de Kustwacht op te roepen. Als beetje zeiler heb je “zelfredzaamheid” hoog in het vaandel en er was niet echt gevaar. Na wat oproepen naar in de buurt zijnde schepen heeft de kustwacht uiteindelijk de reddingsdienst op geroepen. Deze kwam rond middernacht  en heeft ons in een sleep van 3,5 uur om 03:30 uur, met een forse deuk in ons ego, afgeleverd aan een boei in Perros-Guirec nabij Ploughmanac’h. Hiervandaan zijn we maandagmorgen vroeg de getijdehaven binnen gesleept. Maandag zaken geregeld met de reddingmaatschappij, de verzekering en een monteur opgezocht.  Dinsdagmorgen is de monteur aan boord gekomen die na 3,5 uur werk het probleem heeft verholpen. Gelukkig waren er behalve de afgebroken bout geen verdere structurele problemen aan de motor ontstaan door de oververhitting. Nu weer klaar voor de rest van de  reis. Morgen gaan we maar voorzichtig beginnen met een kleine tocht van zo’n 25 a 30 mijl naar Lesardieux.

We vragen ons wel af wat Mr Murphy voor ons nog verder in petto heeft.


29/30 June/ 1 July

We left Sunday afternoon at 16:00 hours with a nice running wind and supporting tide to sail overnight to Guernsey. We had a great trip until 19:30 when the wind dropped under 10 knots requiring us to put on the engine. However, we are used to that by now so no worries until by 21:30 hours  the warning light for the alternator started to flash and our rev meter started to show irregular behaviour. When we inspected things we discovered that a crucial bolt for the fixing of the alternator had broken off causing the drive belt to be too loose and not driving the alternator nor cooling pump. This had resulted in an overheated engine, the engine room full of grey smoke and the engine further unusable.

We looked at our options. Given: We were right in the middle between the UK and France and at least 20 Nm away from the closest harbour.

Our options were:

 1. Continue under sail to Guernsey:
  Not very realistic as we still had 30 Nm’s to go and were right at the turn of the tide given us 2,5 to 3 knts of current against us. With a backstay wind of under 10 knots, our boat does not carry us against the tide so we would be “sur place” or even drift backwards
 2. Return to the closest harbour.
  Not a safe option as we would be going to an unknown downwind coast and most relevant marina’s were tidal making it very difficult if not unsafe to navigate without engine
 3. Waiting for the next tide:
  Given that the weather forecast showed wind dropping to zero and returning from the East this was no option either. This forecast later on turned out to be correct.

So, with a great deal of reluctance we decided to call the Coast guard, a self-respecting sailor  carries “self-supporting” high and we were not really in danger. After a couple of calls to nearby boats, the coastguard called the Lifeboat , who arrived around midnight and towed us, during a 3,5 hours lasting trip onto a mooring in Perrot- Guirec near Ploughmarac’h where we arrived, with a big dent in our ego, around 3:30 am. Monday morning we were towed into the harbour and we got on to sort things out with the “Sauveteurs”, the insurance and finding a mechanic. Tuesday morning the mechanic arrived and fixed the problem in a 3,5 hours job. Fortunately, other than the broken bolt, there were no other structural problems.

We are now getting ready for the continuation of the trip. Tomorrow we plan to do a short trip of about 25 – 30 Miles to see how things go,  but wonder what else Mr. Murphy has in mind for us.

Kerkje in Perrot-Guirec | Curch on Perrot-Guirec

Kerkje in Perrot-Guirec | Curch on Perrot-Guirec