Guernsey – Frécamp

Eindelijk wind die gedurende de hele trip, ook gedurende de nacht bleef waaien Finally wind wich stayed on for the whole trip including the night

Eindelijk wind die gedurende de hele trip, ook gedurende de nacht bleef waaien | Finally wind wich stayed on for the whole trip including the night

 

6/7 juli – Zondagmorgen om 8:30 Engelse tijd vertrokken uit St. Petersport, Guernsey. De timing was nogal kritisch omdat we door de “Race of Alderney” wilden. Dit een engte tussen het eiland Alderney en de Franse “Cap de la Hague”, beroemd en berucht om de sterke stromingen tot wel 6 knopen. Daar komen wij echt niet tegenin. Het is dus zaak om op de juiste tijd daar te zijn. Daar hadden we voor gezorgd maar zelfs op de juiste tijd en met dood tij, wat wij hadden, is het een ware centrifuge waar je in terecht komt. Niet een plaats te zijn met slecht weer! We zouden ter hoogte van Cherbourg beslissen of we door zouden gaan dan wel in Cherbourg overnachten. Gezien we nu eindelijk een goede zeilwind hadden hebben we besloten door te varen naar Frécamp waar we om 09:30 maandagmorgen aan zijn gekomen.

Alles bij elkaar een 24-uurs trip waarin we 120 Nm’s hebben afgelegd. Niet slecht voor onze boot. Na een verfrissende douche en een wandeling in het dorp gaan we ons voorbereiden op de volgende trip. Gezien Frécamp ligt op 000 graden, 21,99 Oosterlengte betekend dit dat we weer terug zijn  op het Oostelijk halfrond.

Het is duidelijk dat de vakantie in Nederland is begonnen want in deze kleine haven liggen meer Nederlandse boten dan we op de hele reis tot nu toe hebben gezien.

 

07.07.2014 Frécamp haven

6/7 July – We left St. Petersport, Guernsey at 8:30 UK time in order to be at the right time at the “Race of Alderney” A reputed and feared narrow between the Island Aderney and the French “Cap de la Hague” where tidal streams can run up to 6 knots. This is clearly too much for our boat to sail against so we needed to be there at the right time of the tide. Even though we passed at the right time and even at neap tide, which we had, the sea is as if you’re inside a washing machine. Not the place to be at bad weather ! We had planned to decide, once we were at the longitude of Cherbourg whether we would stay overnight in Cherbourg or continue onto Frecamp. Given that we finally had a great running wind we decide to continue on to Frecamp where we arrived Monday morning at 9:30 Local time.

A trip of 24 hours in which we covered 120 Nm’s not bad for a boat of our size. After a refreshing shower and a walk through town, we will prepare for the next trip. Given Frecamps’ longitude of 000 decrees, 21.99 East we are back in the eastern part of the world.

Clearly the Dutch holdiay started. There are more Dutch boats in this small marina than we have seen on this whole trip.