Boulogne – Duinkerken

Etiket spreekt voor zichzelf | Label speaks for itself

Etiket spreekt voor zichzelf | Label speaks for itself

13 juli – Afgelopen nacht in Dieppe was een regelrecht drama. Er was klaarblijkelijk een trouwfeest in de Yacht club waardoor er keiharde live muziek was tot 01:00 uur en daarna een DJ tot 03:00 uur. Toen we dachten dat het stil zou worden was er een stel jongelui die vonden dat ze tot 06:00 uur nog moesten doorfeesten met gillen en alles wat erbij hoort. Om 02:00 uur hoorden we voetstappen aan boord, bleek dat één van de feestgangers besloten had om aan boord te komen en stond in de kuip te pissen. Jan zag hem staan en vroeg hem op niet mis te verstane wijze “Quést ce que il  passe” gaf  hem vervolgens een serieuze duw en waardoor hij de benen nam.

We vertrokken om 09:00 uur voor wat een hele mooie en unieke dag werd vandaag. De hele dag kunnen zeilen, motor alleen aan gehad om de havens in en uit te gaan. Cap Gris Nez gerond die vandaag zijn naam eer aan deed want hij was nauwelijks zichtbaar doordat het grijs was. Dat was het afscheid van het Engels kanaal en weer terug op de Noordzee. Vandaag waren we dus letterlijk tussen 2 zeeën ofwel ”entre deux Mers” (zie foto) Gelukkig is het in de middag opgeklaard waardoor we een heerlijke zeildag hebben gehad met een record snelheid van 50 mijl in 7 uur !!

Een aantal milestones vandaag:

 • Van het kanaal naar de Noordzee
 • Een hele dag zonder motor
 • Onze vertreklijn gekruisd
 • het “rondje is rond”. Nu nog terug naar huis.

13 July – Last night in Dieppe was a real drama. The yacht club had been rented out for a marriage party which had very loud life music until 01:00 hours and a DJ until 03:00 hours after which a couple of youngsters decide to go on until 06:00 hours with screaming and yelling . At about 02:00 we heard noises on deck. It was one of those party goeers who decided to climb on board and pee in the cockpit. Jan grabbed him, shouted at him and gave him a serious push so he jumped off board and ran back to his party.

We left at 09:00 this morning for what turned out to be a great trip. All day sailing without the engine other than getting out and in the harbours. We rounded “Cap Gris Nez” who did right to his name, it was all grey and we could just barely see him. We now left the English Channel and entered the North Sea so we were in between 2 seas, or in French “Entre deux mers”. In the afternoon, the weather became nice with a nice running wind and sunshine. All in all, a great day, we did 50 miles in 7 hours

A couple of milestones

 • From the English Channel to the Northsea
 • A full day sailing without engine
 • We crossed our departure course
 • So the “round is done” Now back home

Dieppe – Boulogne

Volledig vlakke zee vandaag ten opzichte van een onstuimige zee de dag evroor | Flat sea as opposed to a rough sea earlier.

Volledig vlakke zee ten opzichte van een onstuimige zee de dag ervoor | Flat sea as opposed to a rough sea earlier.

11/12 juli – Vrijdag zijn we, na even buitengaats geweest te zijn, teruggekeerd omdat de zee nogal heftig was en we wind tegen hadden. Volgens de berekeningen zou dit een hele lange dag geworden zijn en dus hebben we besloten terug te keren naar Dieppe. Gister, zaterdag, dan wel vertrokken op een tijdstip zodat we het hele tij mee zouden krijgen. Dat is ook helemaal gelukt. We hebben 90% van de reis stroom mee gehad waardoor we in een recordtijd in Boulogne aangekomen zijn. Dit niettegenstaande het feit dat de wind het weer eens af liet weten. Vetrokken om 6:30 uur, aangekomen om 15:30 uur (meer dan 5 knopen per uur). Onderweg vroeg een Belgische boot ons om hulp. Zijn aandrijving was kapot, maar helaas was het niet reël om hem sleephulp aan te bieden, maar we hebben enhem wel adviezen kunnen geven. Hij is verder gegaan onder zeil maar toen rond 15:30 de wind helemaal wegviel en de stroom tegen ging staan, hoorden we dat hij toch de kustwacht opriep. Komt ons bekend voor ;-).
Wellicht was dit de laatste dan in het Engelse kanaal en daarna weer de Noordzee op.


11/12 July – Friday we just put our nose outside but decided that this was not the day to go to Boulogne. Wind on the nose and a heavy sea. So we returned to Dieppe after about 2 hours of beating. Yesterday, Saterday, things looked better so we left at such a time that we would have maximum use of the tide. This worked out great, we had 90% of the trip current pushing us which made us make the trip in a recordtime of 9 hours avergaging over  knts an hour, this notwithstanding the fact that the wind, once again was absent. Half way we were called by a Belgium boat for hep. His saildrive had given up so he head no propulsion anymore. Towing him to Boulogne was not a pratical solution so we gave him some advice and he continued under sail, however when around 15:30 the wind went totally dead, we heard him calling for the coastguard. Souds familiar to us ;-). Possibly the last day on the English Channel as we hope to be entering the North Sea again.

Dieppe

Voorbereiding voor de start naar Granville| Prep's for the start for Granville

Voorbereiding voor de start naar Granville Prep’s for the start for Granville

9 juli – Vandaag in Dieppe blijven liggen, samen met meer Nederlandse boten die naar het Noorden wilden. Weersverwachting ziet er niet goed uit voor de eerstkomende 2 dagen: aantrekkende wind die naar het Noorden draait waardoor het moeilijk wordt om naar Boulogne te zeilen. Verwachting is dat we mogelijk vrijdag kunnen vertrekken. Zaterdag en zondag zien er beter uit met een naar het westen draaiende wind.

Vanaf onze boot lagen we 1e rang voor het vertrek van de vloot van de “Tour de France à la Voile” voor een 177 miles lange etappe naar Granville. Wel respect voor die zeilers, zij gaan een tocht van tenminste 24 uur tegemoet in een open 34 foot boot met veel tijd op de reling zitten en nat en koud worden. Van de 24 uur zijn er tenminste 18 uur tegen de wind in. Gelukkig voor hen zijn ze nog jong en fit. De gemiddelde leeftijd van de bemanning van de boot is tussen de 23 en 34 jaar oud!!


9 July – Because of the expected wind, we stayed in Dieppe today together with more Dutch boats that wanted to go North. The forecast for the next 2 days calls for a strengthening northerly wind which makes it hard to get to Boulogne. We hope te be able to sail on Friday or latest Saturday.

From our boot we were in a premium spot to watch the departure of the “Tour de France à la Voile” fleet. They are off for a 177 miles long trip to Granville. We have huge respect for these sailors as they will be at least 24 hours underway in an open 34 feet yacht speding a large amount of this time on the side, wet and cold, as at least 18 hours will be windward. Fortunately they are still young and fit, the average age per boat is between 23 and 24 years!

Fécamp – Dieppe

"Tour de France à la Voile"

“Tour de France à la Voile”

8 juli – Vertrokken met een mooie halve wind, uiteraard weer mooi weer, daar zijn we inmiddels wel aan gewend. Al die verhalen uit Nederland over slecht weer komen ons als onwezenlijk over na tenminste 5 weken van alleen maar zon.

Heerlijke dag en een geweldige ontvangst want Dieppe is één van de aankomststeden voor de “Tour de France à la Voile” en die kwamen vandaag aan om morgen weer te vertrekken naar de volgende stop-over. Dit is voor de zeilers net zo iets als de Tour de France voor de fietsers, kortom een hoop spectakel. Haven is goed geoutilleerd alleen begrijpen wij niet dat je in het havengebouw 5 douches aanlegt en 1 Wc + 1 WC voor gehandicapten, Franse logica??


8 July – We left with a great half wind and great weather, what we are used to. All those reports from the Netherlands awful weather are unreal to us after at least 5 weeks of excellent weather.

We had a great day with a super reception in Dieppe. Dieppe is one of the stopovers for the Tour de France a la Voile which is for sailors about the same as the Tour de France for bikers, so a lot of spectacle on shore.

The harbour is well equipped although we do not understand that they have 5 Showers and 1 + 1 handicapped toilet. French logic ??

Guernsey – Frécamp

Eindelijk wind die gedurende de hele trip, ook gedurende de nacht bleef waaien Finally wind wich stayed on for the whole trip including the night

Eindelijk wind die gedurende de hele trip, ook gedurende de nacht bleef waaien | Finally wind wich stayed on for the whole trip including the night

 

6/7 juli – Zondagmorgen om 8:30 Engelse tijd vertrokken uit St. Petersport, Guernsey. De timing was nogal kritisch omdat we door de “Race of Alderney” wilden. Dit een engte tussen het eiland Alderney en de Franse “Cap de la Hague”, beroemd en berucht om de sterke stromingen tot wel 6 knopen. Daar komen wij echt niet tegenin. Het is dus zaak om op de juiste tijd daar te zijn. Daar hadden we voor gezorgd maar zelfs op de juiste tijd en met dood tij, wat wij hadden, is het een ware centrifuge waar je in terecht komt. Niet een plaats te zijn met slecht weer! We zouden ter hoogte van Cherbourg beslissen of we door zouden gaan dan wel in Cherbourg overnachten. Gezien we nu eindelijk een goede zeilwind hadden hebben we besloten door te varen naar Frécamp waar we om 09:30 maandagmorgen aan zijn gekomen.

Alles bij elkaar een 24-uurs trip waarin we 120 Nm’s hebben afgelegd. Niet slecht voor onze boot. Na een verfrissende douche en een wandeling in het dorp gaan we ons voorbereiden op de volgende trip. Gezien Frécamp ligt op 000 graden, 21,99 Oosterlengte betekend dit dat we weer terug zijn  op het Oostelijk halfrond.

Het is duidelijk dat de vakantie in Nederland is begonnen want in deze kleine haven liggen meer Nederlandse boten dan we op de hele reis tot nu toe hebben gezien.

 

07.07.2014 Frécamp haven

6/7 July – We left St. Petersport, Guernsey at 8:30 UK time in order to be at the right time at the “Race of Alderney” A reputed and feared narrow between the Island Aderney and the French “Cap de la Hague” where tidal streams can run up to 6 knots. This is clearly too much for our boat to sail against so we needed to be there at the right time of the tide. Even though we passed at the right time and even at neap tide, which we had, the sea is as if you’re inside a washing machine. Not the place to be at bad weather ! We had planned to decide, once we were at the longitude of Cherbourg whether we would stay overnight in Cherbourg or continue onto Frecamp. Given that we finally had a great running wind we decide to continue on to Frecamp where we arrived Monday morning at 9:30 Local time.

A trip of 24 hours in which we covered 120 Nm’s not bad for a boat of our size. After a refreshing shower and a walk through town, we will prepare for the next trip. Given Frecamps’ longitude of 000 decrees, 21.99 East we are back in the eastern part of the world.

Clearly the Dutch holdiay started. There are more Dutch boats in this small marina than we have seen on this whole trip.

Guernsey

Guernsey

Guernsey

5 juli – Vandaag trieste en miezerige dag die begon met veel wind. Vooruitzichten voor zondag zijn voor een goede bezeilde dag daarom vandaag binnen gebleven.


July 5 – Today was a grey drizzly day which started with strong winds. Forecast for sunday are for a nice sailing day so we stayed inside

Perros Guirec – Guernsey

Vertrek van onze boei om 6:30 | Departure from our mooring at 6:30 am

Vertrek van onze boei om 6:30 | Departure from our mooring at 6:30 am

2/3 juli – Woensdagavond laat vanuit de haven van Carros-Guirec naar buiten gegaan om aan een boei af te meren zodat we donderdagmorgen op tijd weg konden om het tij mee te krijgen. We zijn vertrokken om 06:30 en door een gunsting tij van 7 uur waren we al om 16:00 uur in Guernsey.

Heerlijke tocht met fantastisch weer, enig commentaar zou kunnen zijn dat het te warm was, maar daarover valt niet te klagen. Besloten om in de buitenhaven te blijven liggen omdat we anders gebonden zijn aan getijden. Goed gevoel vandaag met name ook omdat de motor het goed heeft gedaan waardoor we daar weer vertrouwen in hebben gekregen. Morgen blijven we hier en gaan dan naar Cherbourg.

Kasteel bij de ingang van St Peter haven op Guernsey Castle at the entrance of St Peter Port at Guernsey

Kasteel bij de ingang van St Peter haven op Guernsey Castle at the entrance of St Peter Port at Guernsey

2/3 Juli – We left the harbour at Carros-Guirrec late Wednesday evening to an outside mooring in order to leave in time Thursday to catch the tide. We left at 06.30 hours.We had a great day, a lot of sunshine, the only comment we could make that is was too hot, but this is nothing to complain about.

Good feelings about today, especially because the engine kept performing well which has increased our confidence that those troubles are over. Tomorrow we stay in Guernsey and want to move on from here to Cherbourg.

Roscoff – Perros-Guirec

Perros-Guirec -1

29, 30 juni / 1 juli

Zondagmiddag om 16:00 uur vertrokken met meegaande stroom en een prima zeilwind om de nacht door te varen en in de ochtend aan te komen in Guernsey. Heerlijk gezeild tot ca. 19:30 uur daarna moest de motor er weer bij omdat de wind onder de 10 knopen zakte. Dit zijn we inmiddels gewend dus geen probleem tot ca. 21:30 uur.
Op dat moment begon het lampje van de dynamo te knipperen en de wijzer van de toerenteller onregelmatig te doen. Dus zaken maar eens nagekeken en het bleek dat een bout van de ophanging van de dynamo was afgebroken. Daardoor stond de v-snaar niet meer op spanning, werd de dynamo en ook de koelwaterpomp niet meer voldoende aangedreven. Resultaat een oververhitte motor en de motorruimte vol grijze rook en motor verder onbruikbaar.   Alle opties op een rijtje gezet met als gegeven: we zitten net op de grens tussen Frankrijk en Engeland en minstens 20 NM van de dichtstbijzijnde haven.

Mogelijke opties:

 1. Doorgaan onder zeil naar Guernsey:
  geen reële optie want we hadden nog 30 Nm. te gaan, we zaten op de kentering van de stroom waardoor we tenminste 2 a 3 knopen tegen kregen. Daar kunnen we met onze boot niet tegen op met een bakstag wind onder de 10 knopen en dus zouden we stil liggen of zelfs achteruit drijven.
 2. Terugkeren naar de dichtstbijzijnde haven:
  geen aantrekkelijke of verstandige optie want dan moesten we midden in de nacht een onbekende lagerwal haven op zoeken. Daarbij waren alle in aanmerking komende haven getijdehavens waar we dus niet, zeker zonder motor, zomaar in komen
 3. Het volgende tij afwachten:
  de verwachting was dat de wind helemaal weg zou zakken en daarna uit het Oosten zwak terug zou komen en we dus tegen de zwakke wind in moesten kruisen. Deze verwachting is overigens ook uitgekomen.

Kortom, we hebben met grote aarzeling besloten om de Kustwacht op te roepen. Als beetje zeiler heb je “zelfredzaamheid” hoog in het vaandel en er was niet echt gevaar. Na wat oproepen naar in de buurt zijnde schepen heeft de kustwacht uiteindelijk de reddingsdienst op geroepen. Deze kwam rond middernacht  en heeft ons in een sleep van 3,5 uur om 03:30 uur, met een forse deuk in ons ego, afgeleverd aan een boei in Perros-Guirec nabij Ploughmanac’h. Hiervandaan zijn we maandagmorgen vroeg de getijdehaven binnen gesleept. Maandag zaken geregeld met de reddingmaatschappij, de verzekering en een monteur opgezocht.  Dinsdagmorgen is de monteur aan boord gekomen die na 3,5 uur werk het probleem heeft verholpen. Gelukkig waren er behalve de afgebroken bout geen verdere structurele problemen aan de motor ontstaan door de oververhitting. Nu weer klaar voor de rest van de  reis. Morgen gaan we maar voorzichtig beginnen met een kleine tocht van zo’n 25 a 30 mijl naar Lesardieux.

We vragen ons wel af wat Mr Murphy voor ons nog verder in petto heeft.


29/30 June/ 1 July

We left Sunday afternoon at 16:00 hours with a nice running wind and supporting tide to sail overnight to Guernsey. We had a great trip until 19:30 when the wind dropped under 10 knots requiring us to put on the engine. However, we are used to that by now so no worries until by 21:30 hours  the warning light for the alternator started to flash and our rev meter started to show irregular behaviour. When we inspected things we discovered that a crucial bolt for the fixing of the alternator had broken off causing the drive belt to be too loose and not driving the alternator nor cooling pump. This had resulted in an overheated engine, the engine room full of grey smoke and the engine further unusable.

We looked at our options. Given: We were right in the middle between the UK and France and at least 20 Nm away from the closest harbour.

Our options were:

 1. Continue under sail to Guernsey:
  Not very realistic as we still had 30 Nm’s to go and were right at the turn of the tide given us 2,5 to 3 knts of current against us. With a backstay wind of under 10 knots, our boat does not carry us against the tide so we would be “sur place” or even drift backwards
 2. Return to the closest harbour.
  Not a safe option as we would be going to an unknown downwind coast and most relevant marina’s were tidal making it very difficult if not unsafe to navigate without engine
 3. Waiting for the next tide:
  Given that the weather forecast showed wind dropping to zero and returning from the East this was no option either. This forecast later on turned out to be correct.

So, with a great deal of reluctance we decided to call the Coast guard, a self-respecting sailor  carries “self-supporting” high and we were not really in danger. After a couple of calls to nearby boats, the coastguard called the Lifeboat , who arrived around midnight and towed us, during a 3,5 hours lasting trip onto a mooring in Perrot- Guirec near Ploughmarac’h where we arrived, with a big dent in our ego, around 3:30 am. Monday morning we were towed into the harbour and we got on to sort things out with the “Sauveteurs”, the insurance and finding a mechanic. Tuesday morning the mechanic arrived and fixed the problem in a 3,5 hours job. Fortunately, other than the broken bolt, there were no other structural problems.

We are now getting ready for the continuation of the trip. Tomorrow we plan to do a short trip of about 25 – 30 Miles to see how things go,  but wonder what else Mr. Murphy has in mind for us.

Kerkje in Perrot-Guirec | Curch on Perrot-Guirec

Kerkje in Perrot-Guirec | Curch on Perrot-Guirec

L’Aberwac’h – Roscoff

Le vieux port de Roscoff

Le vieux port de Roscoff

28 juni – Vandaag een mooie tocht gehad van l’Aberwach’ naar Roscoff. Mooi in de zin van eerst een hoge zee, daarna een rustige zee en tot slot een mooie lange oceaandeining. Helaas, maar dat zijn we al gewend, niet meer dan 7 knopen wind en dat is te weinig voor onze boot. Dus de motor heeft weer goed zijn best moeten doen.


Le vieux port de Roscoff

Le vieux port de Roscoff

June 28  –Today we did l’Aberwach’- Roscoff. A nice trip with in the beginning some steep waves but later a quiet sea with a nice long ocean swell. Unfortunately, but by now we are used to that, no more than 7 knots of wind which is too little for our boat . So the engine had to do the job again.

Port de l’Aberwrac’h

Ingang / Entrancel'Aberwrach

Ingang / Entrance l’Aberwrac’h

27 Juni – Vandaag is weinig te melden. We zijn in l’Aberwrac’h blijven liggen wachtend op goed weer en getijde om verder te gaan.


June 27 – Not much new to report. We’ve stayed in l’Aberwrac’h waiting for the right weather and time to go on

Afgemeerd / Moored in l'Aberwrach'

Afgemeerd / Moored in l’Aberwrac’h’