Camaret sur Mer – L’Aberwrac’h

Ingang van Chenal de Four naar l'Aberwrach | Entrance to the Chenal de Four to l'Aberwrach

Ingang van Chenal de Four naar l’Aberwrach | Entrance to the Chenal de Four to l’Aberwrach

26 juni – Rond 9:30 vertrokken vanuit Camaret sur Mer met bestemming l’Aberwrach’. Dit is voor vrijwel iedereen de bestemming of vertrekplaats als je van de Golf van Biskaye komt of er naar toe gaat. Je gaat dan door de Chenal de Four waarvan gezegd wordt dat er een sterke stroming staat. Dit is echter niet veel meer dan wat wij op de Wadden of in Zeeuwse wateren hebben.

Met stroom mee zijn we binnen het uur door de 7 mijlen van het Chenal gegaan en vervolgens goed de stroom opgepakt naar l’Aberwach’ waar we rond 16:30 na een wat moeilijke aanlegmanoeuvre zijn afgemeerd. Leuke marina met veel activiteit vanwege een groot  opleidingscentrum voor schooljeugd. Voorbeeld voor Nederland i.p.v. schoolreisjes naar buitenlandse steden?


 

June 26  – Left around 9:30 from Camaret sur Mer for l’Aberwrach’, a popular destination for anyone wanting to go to or come from the Biskay. One follows the Chenal de Four which has the reputation of having strong tides, however we think this is not much more than what we experience in the Waddenzee or Zeeland waters in the Netherlands.

We went through it with the tide in just under an hour for the 7 miles and picked up the tide for l “Aberwrach’ where we moored, after a difficult landing, around 16:30. Pretty marina with lots of activities because of a sail training center for school kids. Example for the Netherlands, rather than sending the kids to European cities in school trips ?

 

Op de plaats rust…

"Op de plaats rust"

“Op de plaats rust”

25 Juni – Vandaag een auto gehuurd om Brest te bezoeken. We wilden Engelse Imray kaarten kopen voor de rest van de reis en ik was erg geïnteresseerd om de oude haven van Brest te zien. Daar zie je altijd mooie foto’s van in verband met een jaarlijks (?) nautisch evenement. Helaas is de oude haven helemaal “verkracht”, er is niets meer aan, geen sfeer of wat dan ook. Geen aanrader dus.  Helaas zijn er naar het zich laat aanzien nergens zijn er in Frankrijk Engelse kaarten te koop. Deze moeten apart worden besteld in Parijs !!! Dit neemt tenmisnte 3 dagen levertijd. Dus hebben we maar een set Franse kaarten gekocht. De Fransen zijn toch wel wat chauvinistisch ? Een goede dag alles bij elkaar en morgen weer op stap.


June 25 – Today we hired a car to visit Brest. We wanted to buy some English Imray charts for the rest of the trip and I was interested to see the old town of which I have seen many nice pictures related to a yearly ? nautical event. Unfortunately the setting of the old harbour has been spoiled, no ambiance or whatsoever. Not a recommendable destination. Unfortunately, we were advised that there are no English nautical charts  for sale in France. They have to be specially ordered from Paris which takes at least 3 days for delivery. So in the end, we bought some French charts. No chauvinism in France ?

All in all a good day and tomorrow we are on our way again.

Het roer omgegooid

Camaret sur Mer

Ingang naar Camaret sur Mer | Approach to Camaret sur Mer

22/23 Juni – Ongeveer één uur na ons vertrek  was de wind weer eens weggezakt tot onder de 10 knopen en kwam bovendien pal van achter. Voor de niet zeilers, dit is één van de meest vervelende en instabiele koersen. Verder stond er een erg vervelende zee waardoor de boot heftig tekeer ging en we nauwelijks in staat waren eten te koken of te slapen.  Verder waren de weersverwachtingen dat de wind verder in zou zakken en de laatste 2 dagen vrijwel helemaal weg zou vallen. Het vooruitzicht was dan ook dat we vrijwel de hele oversteek op de motor zouden moeten doen.

Onze statistieken laten zien dat we van de hele tocht naar Falmouth tot nu toe, die netto ca. 150 uur heeft geduurd we 129! uur de motor hebben gebruikt. Hoewel dit niet leuk was hebben we dat steeds gezien als een “noodzakelijk kwaad” om op tijd in Falmouth aan te komen waar dan het echte werk zou beginnen.

Na dus weer eens een dag en nacht op de motor te hebben moeten varen, en de vooruitzichten dat dit nog eens 3 dagen en 2 nachten ging duren vroegen we ons maandagmorgen tijdens het wisselen van de wacht om 05:00 uur af waar we mee bezig waren en of we dit nog wel leuk vonden. We hebben samen besloten dat niet was wat we ons hadden voorgenomen, we hier geen zin meer in hadden en dat dit verder geen zin heeft.   Na nog wat overleg hebben we om 07:30 uur besloten ons doel “de Azoren” op te geven. We hebben daarop resoluut het roer omgegooid en zijn naar Brest gevaren. Daar zijn we, na 35 uur motorzeilen, om 20:00 uur in Camaret sur Mer afgemeerd. Na er nog eens een nachtje over geslapen te hebben blijven we bij onze beslissing om via de Franse kust terug naar huis te reizen. Het is jammer dat het zo is gelopen, maar we hadden ons voorgenomen om een ZEILreis te maken en dit dreigde te resulteren in een motorboot reis. We hopen nu nog op een aantal mooie trips te hebben.

Nu in ieder geval tijd om, indien nodig,  op wind te wachten. Ik blijf nog wel verder verslag doen op de Blog dus jullie kunnen ons blijven volgen.

Camaret sur Mer 2

Camaret sur Mer


June 22/23 – After about one hour from our departure, the wind dropped again to under 10 knts and came in from behind. For the non-sailors, this is one of the most annoying and instable courses to sail. On top of it the sea state was very uncomfortable due to which we could barely sleep or cook. The forecasts were that during the course of the week,  the wind would drop further and the last 2 days would see practically no wind.  Our prospects were therefore that we would have to use the engine for almost the full crossing.

Our statistics show, that, for the whole trip up to Falmouth, net about 150 hours, we have used the engine for 129 hours! Although this was not fun either, we have looked at it as “the necessary evil” to get to Falmouth in time to start the  real thing.

After having spent another full day and night under power, and the prospect that this will continue for another  3 days en 2 nights we asked ourselves, at the change of watch at 05:00 p.m. on Monday morning, whether this is something we still liked. Together, we concluded that this is not we set out to do, that this is not what we liked to do and that this served no further purpose. After some further considerations, we decided to give up on our destination “the Azores” We turned the rudder at 07:30 pm to set course for Brest where we arrived after 35 hours of motorsailing in Camaret sur Mer.

After having slept another night over it, we decided to stay with our decision and return home via the French coast. It is a pity, but we had anticipated to make this a Sailing trip but it risked to end up in a motorboat trip. We hope to get still some days of nice sailing in on our return trip and we do at least have enough time, if needed,  to wait for the good winds.

I will continue to send updates for the Blog so you can continue to follow us if you would like to do so.

 

We zijn vertrokken!

1e waypoint: Lizard Point

1e waypoint: Lizard Point

22 Juni – We zijn vertrokken. Vanmorgen om 09:00 UK tijd losgegooid bij volledig windstil weer. Op naar het 1e waypoint, Lizard point (Lizard Point is de meest zuidelijke punt van het vasteland van Groot-Brittannië op 49 ° 57 ’30 “N)

Vandaar rechtstreeks naar La Coruna (Noord-Spanje)


June 22 – We have left. This morning at 09:00 UK time we made loose in totally windless weather. On our way to out 1st waypoint, Lizard point (Lizard Point is the most southerly point on mainland Great Britain at 49° 57′ 30″ N), from there straight to La Coruna.

Het is bijna zover…

Een "Cill" onderwater bar die zorgt dat bij laag water de haven niet loopt

Een “Cill” onderwater bar die zorgt dat bij laag water de haven niet loopt

21 Juni  –Weer een hele mooie en zonnige dag. Op basis van wat de Gribfiles ons vertellen kunnen we morgen al vertrekken. We hebben daarom de boot verhaald naar een dieper gedeelte van de haven zodat we op ieder moment weg kunnen wanneer wij willen. Daarvoor moesten we over een “Cill” ( zie foto) een onderwater bar die zorgt dat bij laag water de haven niet loopt. Indien we morgen inderdaad vertrekken zal dit voorlopig de laatste update van de vaste wal worden. Wellicht kan ik wat korte updates via satelliet telefoon versturen maar we zullen geen commentaren kunnen lezen.

Op naar La Coruna in Spanje.


21 June – Another beautiful sunny day in Falmouth. On basis of the Gribfiles, we should be able to leave tomorrow. Therefore, we have moved the boat to the deeper part of the marina. We needed to cross over a “Cill” ( see picture) which separates the two parts of the harbour. If we indeed leave tomorrow this will the last daily update for a couple of days. I may be able to send some short updates via satellite phone but we will not be able to read the comments.

Up to La Coruna in Spain.

Een “hang around” dag

Onze " wachtplaats" | Our "waiting spot"

Onze ” wachtplaats” | Our “waiting spot”

20 Juni – Een “hang around day”. Lange wandeling door Falmouth, weerplaatjes bekeken en gewoon niks doen. Niet al te vervelend want het is hier nog steeds volop zomer met prachtig weer. Weerbeeld lijkt zich te verbeteren waardoor het mogelijk lijkt dat we zondag zouden kunnen vertrekken. We bekijken de ontwikkeling en beslissen morgen.


June 20 – A “hangaround day”. Long walk through Falmouth, looking at Grib files and just doing nothing, not too bad as it is full summer here with great sunshine. Gribfiles seem to suggest that we could possibly leave on sunday. We’ll be watching the further development and will decide tomorrow.

Falmouth…in een nieuwe haven

Heerlijke garnalen

Lokale specialiteiten: grote garnalen en heerlijk krabvlees in een salade.

19 Juni – Zoals gister (noot van de redactie: excuses….bericht pas vandaag geplaatst 😉 ) al aangegeven, hebben we vandaag het schip verhaald naar Falmouth Yacht marina. Deze marina ligt wat verder landinwaarts en is een stuk rustiger. Overigens wel een leuke ontmoeting gehad net voor we vertrokken van de vorige marina. Dit was de Pendinnis Marina, bij de Pendinnis werf, die bekend is om de grote schepen die daar komen om te worden gebouwd, verbouwd of gerestaureerd. Er lag daar een enorm motorjacht wat gebouwd is bij Feadship in Makkum, en een 100 ft (33 meter) zeilschip waar een nieuwe mast op was gezet van niet minder dan 40 meter hoog !! De mast was geleverd en geplaatst door Halspars uit Breskens in Zeeuws Vlaanderen. Ik heb dus nog lekker even Zeeuws Vlaams kunnen “klappen”. Overigens was degene die boven in de mast zat, op 40 meter hoog dus iemand van 68 jaar !!

De weersvoorspellingen op wat langere termijn zijn niet slecht. Het lijkt erop dat het lagedrukgebied boven Biskaye naar het land trekt en oplost waardoor er ruimte komt voor het hoog. Zoals het er nu uitziet zouden we dinsdag kunnen vertrekken. In de tussen tijd vermaken we ons maar met de lokale specialiteiten: grote garnalen en heerlijk krabvlees in een salade.


 

19th of June – As indicated yesterday we moved from our marina in the center of town, the Pendinnis marina, to a marina a bit further up river, the Falmouth Yacht marina. Before we left, I had an interesting encounter with some local ( local to me) country men. Pendinnis marina is next to Peninnis yacht builders. They build, repair or restore large yachts. While we were there, a large motor yacht was moored which was built in Makkum, Netherlands and a 100 ft sailing yacht that needed a new 40 meter mast. This mast was build, delivered and mounted by Halspars from Breskens in Zeeuws Vlaanderen, which gave me the opportunity to speak in my original dialect to the guys.  By the way, the guy who was doing the work at the top of the mast was 68 years of age. !!

The weather forecast for the longer term is not bad at all. It looks as if the low over  Biscay will move over land and the High is coming in. With a bit of luck we can leave around Tuesday. In the meantime we enjoy ourselves with the local specialties such as Crab meat and gigantic prawns in a salad.

Wachten….

Falmouth haven

18 juni –  Onze eerste “wachtdag” op goede weersomstandigheden om de oversteek naar Spanje te maken. Het voelt heel vreemd aan, want hier is het prima weer, mooie temperatuur, zon en wat wind maar in Biskaye is het niet goed om daar nu te zijn. Wat aan de boot geklust, Farmouth doorkruist, een bezoek gebracht aan het National Maritieme museum  en een andere haven bezocht want waar we nu liggen is niet erg geschikt voor een langere periode o.a. omdat de haven bezig is met een renovatieproject. We gaan morgen dan toch maar verkassen naar een haven iets buiten het centrum maar een stuk rustiger.

De langere termijn vooruitzichten zien er op zich niet verkeerd uit. Met een beetje geluk zouden we na het weekend kunnen vertrekken. Maar, zo heeft de ervaring tot dusverre ons geleerd, niets is zo onvoorspelbaar als het weer in deze tijd. We houden jullie op de hoogte.


June 18th  – Our first “waiting day” for the right weather window to cross Biscay to Spain. It feels odd though, to wait here while the local weather is great, sunshine, great temperature, wind etc. However, the weather forecast for Biscay is not inviting to sail there now. Therefore we’ve past the time with some small improvements to the boat, visiting the National Maritime museum and looked at another marina because where we are now is not great for a longer stay as the marina is in the process of a renovation project. Tomorrow we will move to the other marina, a bit further out of town but a lot quieter.

The long term forecast doesn’t look bad. With a bit of luck we should be able to leave after the weekend. However, as recent experience has learned us, nothing is so unpredictable as the weather these days. We’ll keep you informed.

Plymouth – Falmouth

Zeilen naar Falmouth

Zeilen naar Falmouth

17 juni – Vandaag de laatste trip naar ons uiteindelijke vertrekpunt Falmouth. Dit was het eerste checkpoint om te beslissen of de trip kan doorgaan. Ja dus! En om dit te vieren hebben we er dus ook maar een pint of 2 op gedronken. Hoewel min of meer een herhaling van de eerdere dagen, ‘s morgens wind, na 12 uur geen wind meer, is er toch een lichte verbetering. Vandaag hebben we beide zeilen kunnen zetten en weer de windvaan kunnen gebruiken. We zijn vertrokken om 9 uur ’s morgens en aangekomen om 17.00 uur.

Nu is het afwachten op het geschikte weer voor de oversteek van de Golf van Biskaje. Dat zit er op dit moment nog niet in want er ligt een hoog (hogedrukgebied) boven Ierland en een hoog onder de Azoren met daartussenin geklemd een laag (lagedrukgebied) over de Golf van Biskaje. Dit lagedrukgebied moet gaan bewegen voor dat we kunnen vertrekken. Dat wordt dus wachten….

We hebben inmiddels ook advies ingewonnen bij een ‘ervaringsdeskundige’, Jan’s zwager Peter Paternotte, die deze en andere trips al vaker heeft gedaan. Hij adviseert ons om zeker tot het weekend te wachten om te zien of het systeem dan is verschoven. Dus blijven we hier wachten en gebruiken we de tijd om wat klussen te doen aan de boot en Falmouth te bekijken. Afhankelijk of er wat te melden is, zal ik nog dagelijkse berichten sturen.


17 June – Today we left for the ultimate departure point Falmouth. In our planning this was our first checkpoint to decide on the continuation of the trip. Well we made it and so we had a pint or two to celebrate this. Although the day was a kind of repetition of previous days, wind in the morning, no wind in the afternoon, we enjoyed some improvement. We could choose both sails and the wind vane. We left at 9 am and arrived in Falmouth at 5 pm.

We are now waiting for the right weather window to cross the Bay of Biscay. It does not look good for this week as a high is positioned over Ireland and another one south of the Azores with a low locked in between over Biscay. This low needs to move before we can leave.

We got some advice via a “subject matter expert” Jan’s brother in law Peter Paternotte who has done this and other likewise trips. He advises us to wait at least until the weekend to see whether the low moves. So we will be waiting here and use the time to do some works to the boat and exploit Falmouth. Depending on what happens I will be sending daily updates.

Falmouth

Falmouth